Đề XuấT, 2020

Editor Choice

ĐịNh Nghĩa Trái và phải trong chính trị

Bên trái và bên phải là hai hệ tư tưởng chính trị khác nhau. Nói chung, chúng ta có thể nói rằng bên trái có nhiều nguyên tắc cách mạng hơn và các nguyên tắc bên phải, bảo thủ hơn.

Các thuật ngữ "phải" và "trái" nổi lên như các chỉ định chính trị trong các hội đồng Pháp thế kỷ thứ mười tám, trong thời kỳ thứ hai của Cách mạng Pháp (1789-1799).

Trong hội nghị thành lập Hiến pháp mới, những người ủng hộ nhà vua không muốn đứng về phía bên trái, gần những người nghèo hơn và ủng hộ cách mạng. Họ chọn ngồi bên phải. Kể từ đó, bên trái đã gắn liền với ý tưởng đấu tranh cho quyền của người dân và người lao động trong khi bên phải gắn liền với những người truyền thống và bảo thủ hơn muốn duy trì quyền lực ưu tú.

Sự khác biệt giữa trái và phải

Sự khác biệt chính giữa trái và phải dựa trên những gì mà mỗi ý thức hệ này ủng hộ:

  • Trái : bảo vệ quyền của người lao động và dân tộc thiểu số, phúc lợi tập thể và bình đẳng giữa các cá nhân.
  • Phải : đó là ủng hộ một quan điểm truyền thống và bảo thủ hơn để bảo vệ quyền lực ưu tú và hạnh phúc cá nhân.

Các cá nhân bảo vệ chính phủ có hiệu lực, ví dụ, được coi là "cánh hữu", và những người chống lại chế độ được coi là "cánh tả".

Trái và phải trong chính trị Brazil

Cột mốc của sự phân chia ý thức hệ ở Brazil xảy ra trong thời kỳ độc tài quân sự.

Trong thời kỳ đó, những người ủng hộ cuộc đảo chính quân sự được coi là "phe cánh hữu" hay "phe cánh hữu" vì họ ủng hộ chế độ có hiệu lực. Những người chống lại chế độ được coi là "cánh tả" hay "cánh tả".

Hiện tại, các bên trái và phải chính ở Brazil là:

  • Các bên trái : PSB, PSOL, PT và PCdoB
  • Các bên phải : PP, DEM, PR và PSC

Xem thêm ở bên trái và bên phải.

Phổ biến chính trị: sự đa dạng của các ý tưởng chính trị

Đối với nhiều học giả, các khái niệm về bên phải và bên trái được coi là quá hạn chế để định nghĩa sự đa dạng chính trị, vì chúng không còn là khái niệm độc đáo và tuyệt đối.

Kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ, đã có sự đa dạng lớn hơn nhiều về các ý tưởng chính trị. Thậm chí có thể một số cá nhân đồng ý một phần về ý tưởng cánh tả và một phần về ý tưởng cánh hữu.

Tìm hiểu thêm về Bức tường Berlin.

Sự đa dạng này được chia thành một phổ chính trị với các cực ở bên trái và bên phải:

Chân trái> Trái> Trung tâm trái> Trung tâm> Trung tâm phải> Phải> Cực phải

Sơ đồ của Nolan: Xác định quan điểm chính trị

Biểu đồ của Nolan, còn được gọi là Biểu đồ của Nolan, là một sơ đồ chính trị phổ biến bởi nhà hoạt động chính trị người Mỹ David Fraser Nolan.

Chia sẻ Tweet Tweet

Sơ đồ của Nolan

Sơ đồ này được thiết kế để được sử dụng trong một thử nghiệm với mục đích xác định vị trí chính trị của người đang thử nghiệm.

Tìm hiểu thêm về Sơ đồ của Nolan.

Chủ nghĩa phát xít: phải hay trái?

Chủ nghĩa phát xít là một chế độ chính trị độc đoán xuất hiện ở Ý. Đó là một khái niệm chống lại phong trào dân chủ xuất hiện cùng với Cách mạng Pháp và các tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội.

Những biểu hiện đầu tiên của nó xảy ra vào thời Thế chiến II và họ đã kết hợp một số yếu tố bên phải với các yếu tố bên trái.

Không có sự đồng thuận giữa các nhà sử học về việc phân loại chủ nghĩa phát xít liên quan đến phổ chính trị.

Mặc dù nó thường được phân loại là cực hữu vì phản đối chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa phát xít cũng thường được coi là cánh tả cho việc chống lại chủ nghĩa tự do và bảo vệ lợi ích tập thể với chi phí cho lợi ích cá nhân.

Tìm hiểu thêm về chủ nghĩa phát xít và antifa (antifascism).

Bài ViếT Phổ BiếN, 2020

Các LoạI Phổ BiếN

Top