Đề XuấT, 2020

Editor Choice

FB

ĐịNh Nghĩa Độ âm điện

Độ âm điện là gì:

Độ âm điện cho thấy xu hướng của một nguyên tử thu hút một cặp electron trong liên kết cộng hóa trị, xảy ra khi nguyên tử đó chia sẻ một hoặc nhiều cặp electron.

Nếu hai nguyên tử liên kết có cùng giá trị độ âm điện, chúng chia sẻ các electron bằng nhau trong liên kết cộng hóa trị. Tuy nhiên, nhìn chung các electron trong liên kết hóa học bị thu hút bởi một nguyên tử (càng nhiều độ âm điện) hơn so với các nguyên tử khác.

Nếu các giá trị độ âm điện rất khác nhau, các electron sẽ không được chia sẻ. Một nguyên tử, trong trường hợp này, độc quyền các electron liên kết của nguyên tử kia, tạo thành liên kết ion .

Ví dụ về độ âm điện

Một ví dụ về độ âm điện là nguyên tử clo, có độ âm điện lớn hơn nguyên tử hydro. Do đó, các electron liên kết sẽ gần với Cl (clo) hơn so với H (hydro) trong phân tử HCl (axit hydrochloric hoặc hydro clorua).

Một ví dụ khác là những gì xảy ra trong phân tử O2 (oxy), trong đó cả hai nguyên tử có cùng độ âm điện. Đó là, các electron trong liên kết cộng hóa trị được chia đều giữa hai nguyên tử oxy.

Độ âm điện trên bảng tuần hoàn

Có thể nói, độ âm điện là một thuộc tính định kỳ tăng dần từ trái sang phải và từ dưới lên trên trong Bảng tuần hoàn.

Năng lượng âm điện và năng lượng ion hóa theo cùng một xu hướng như bảng tuần hoàn, do đó các nguyên tố có năng lượng ion hóa thấp có xu hướng cũng có độ âm điện thấp.

Hạt nhân của các nguyên tử này không tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các electron. Theo cách tương tự, các nguyên tố có năng lượng ion hóa cao thường có giá trị độ âm điện cao và hạt nhân nguyên tử gây ảnh hưởng mạnh đến các electron.

Ví dụ về độ âm điện trong bảng tuần hoàn, được tìm thấy với số lượng lớn nhất trong các phần tử từ trái sang phải.

Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là Fluorine (F) và các nguyên tố ít điện hơn (hoặc nhiều chất điện ly hơn) là Frentium (Fr) và Caesium (Cs).

Các khí hiếm, vì chúng không tạo ra các liên kết hóa học, có độ âm điện của chúng là null hoặc không đáng kể.

Thang đo độ âm điện

Thang đo Pauling được sử dụng nhiều nhất để tính độ âm điện. Nó được tạo ra bởi Linus Pauling, người đã gán độ âm điện của Fluoride cho 4 và Frucian là 0, 7 và sau đó tính độ âm điện của các nguyên tố khác trong số các số đó bằng năng lượng liên kết.

Tuy nhiên, khi thực hiện tính toán trên một loạt các hợp chất, độ âm điện của 3, 98 được quy cho Fluorine. Điều này xảy ra bởi vì giá trị này mang lại sự thống nhất nội bộ tốt hơn.

Một thang đo khác là Thang đo Mulliken, dựa trên các giá trị độ âm điện theo phương trình sau: Độ âm điện = 0, 5 x (Tiềm năng ion hóa + ái lực điện tử)

Độ âm điện là một thang đo tương đối, nghĩa là nó được tính toán và không được đo.

Sự khác biệt giữa độ âm điện và độ âm điện

Trong độ âm điện, một nguyên tử có thể thu hút một cặp electron dùng chung ở trạng thái kết hợp của chúng. Đã ở trạng thái điện động, nguyên tử có thể loại bỏ một cặp electron dùng chung ở trạng thái kết hợp của chúng.

Sau đó, cần lưu ý rằng cả hai đều là các thuật ngữ mâu thuẫn, nghĩa là, một nguyên tử có độ âm điện lớn hơn do đó ít bị nhiễm điện và ngược lại. Ngoài ra, các giá trị này phụ thuộc vào nguyên tử mà nó liên kết trong quá trình gắn hóa trị.

Xem thêm ý nghĩa của:

  • Hóa học
  • Sơ đồ của Linus Pauling.

Bài ViếT Phổ BiếN, 2020

Các LoạI Phổ BiếN

Top