Đề XuấT, 2020

Editor Choice

ĐịNh Nghĩa Trong khi đó

Nó là gì trong khi:

Kết hợp trong khi đó, có cùng ý nghĩa là " trong khi " hoặc " trong thời gian trong đó ". Nó được phân loại là một địa điểm kết hợp phụ thuộc tỷ lệ. Chức năng của sự kết hợp này là thể hiện tỷ lệ của các sự kiện có trong mệnh đề phụ liên quan đến các sự kiện của mệnh đề chính.

Ví dụ:

"Một số người kiếm được rất nhiều và làm ít, trong khi những người khác làm việc chăm chỉ và kiếm được mức tối thiểu."

"Học sinh làm việc chăm chỉ, trong khi các bạn cùng lớp của cô ấy hầu như không làm gì cả."

"Trong khi tôi làm tất cả các bài tập về nhà, tôi cảm thấy sự gia tăng thành tích học tập."

Một định vị kết hợp được hình thành bởi hai hoặc nhiều từ có giá trị kết hợp. Các liên từ phụ có chức năng kết nối các câu phụ thuộc lẫn nhau, nghĩa là câu sẽ chỉ có ý nghĩa hoàn chỉnh nếu những lời cầu nguyện được kết hợp với nhau.

Các LoạI Phổ BiếN

Top