Đề XuấT, 2020

Editor Choice

ĐịNh Nghĩa Quản lý nhân dân

Quản lý con người là gì:

Khái niệm quản lý con người hoặc quản lý nguồn nhân lực là sự kết hợp các kỹ năng và phương pháp, chính sách, kỹ thuật và thực tiễn được xác định, với mục tiêu quản lý các hành vi nội bộ và tăng cường vốn nhân lực trong các tổ chức.

Quản lý nhân dân xảy ra thông qua sự tham gia, đào tạo, tham gia và phát triển nhân viên của một công ty và khu vực này có chức năng nhân bản hóa các công ty. Thông thường, quản lý con người bị nhầm lẫn với ngành Nhân sự, nhưng Nhân sự là kỹ thuật và cơ chế mà chuyên gia sử dụng và quản lý con người nhằm mục đích định giá các chuyên gia. Trong một công ty, quản lý con người phải được thực hiện bởi các nhà quản lý và giám đốc, bởi vì đó là một lĩnh vực đòi hỏi sự lãnh đạo.

Ngành quản lý nhân dân có trách nhiệm lớn trong việc đào tạo các chuyên gia, và có mục tiêu phát triển và hợp tác vì sự phát triển của tổ chức và chính chuyên gia .

Quản lý nhân dân bởi Idalberto Chiavenato

Quản lý con người, cũng như nguồn nhân lực, là một phần của khu vực hành chính và một trong những công việc nổi tiếng nhất là "Quản lý con người" của Idalberto Chiavenato. Chiavenato là một tác giả người Brazil trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và nguồn nhân lực, sách của ông được các quản trị viên trên khắp Brazil sử dụng, ngoài các nước Mỹ Latinh và ở châu Âu, như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Chiavenato có một số công việc liên quan đến chủ đề quản lý con người, như "Quản lý con người", "Quản trị nhân sự", "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" và các công việc khác.

Quản lý nhân dân trong các tổ chức

Vốn con người ngày càng được các tổ chức coi trọng vì họ hiểu rằng họ phải cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những người này để phát triển các kỹ năng mới và cải thiện các đặc điểm mà họ đã sở hữu. Nếu mọi người trong các tổ chức có cơ hội phát triển, họ sẽ có thể cố gắng hết sức, dẫn đến kết quả tích cực cho công ty.

Quản lý tốt các yếu tố của một tổ chức gây ra sự tăng trưởng liên tục, nơi mọi người đều đóng góp cho một môi trường hiệu quả và hiệu quả.

Quản lý nhân dân trong khu vực công

Việc quản lý con người trong khu vực công có một số đặc thù. Trái ngược với những gì xảy ra trong khu vực tư nhân, nơi người quản lý có thể thuê các cá nhân thể hiện các đặc điểm có lợi cho công ty, trong khu vực công, luật pháp yêu cầu ký kết hợp đồng thông qua đấu thầu công khai. Vì lý do này, các hành động phát triển chuyên nghiệp trong khu vực công là rất quan trọng bởi vì các yếu tố có thể học hỏi để tiến bộ trong sự nghiệp và họ không chỉ học để thực hiện các chức năng hiện tại của mình hiệu quả hơn.

Các nhà quản lý nhân sự trong khu vực công phải biết cách thúc đẩy nhân viên để họ cảm thấy họ là một phần quan trọng của công ty. Nếu điều này xảy ra, họ chắc chắn sẽ hoạt động tốt hơn trong công việc. Ngoài ra, khu vực quản lý nhân dân cũng chịu trách nhiệm tham gia quản lý, lập kế hoạch, đánh giá và khen thưởng thực hành, tạo và duy trì một môi trường tổ chức chuyên nghiệp và tích cực.

Các LoạI Phổ BiếN

Top